• Reklamacja

  1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
  3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PRINT MASTER s.c. Adam Majewski Mariusz Gumieniuk, ul. Przemysłowa 16, 21-010 Łęczna, na adres poczty elektronicznej: sklep@cenka.pl, numer telefonu +48 814 669 966 lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 • Procedura reklamacji

  1. Gdy brakuje jakiegoś towaru, elementu zestawu lub towar jest niezgodny z zamówieniem, możesz przesłać nam e-mailem zdjęcie produktu (np. z opakowania) bądź instrukcji z oznaczeniem czego brakuje.
  2. Jeżeli zamówienie zawierało więcej niż jedną paczkę, a któraś z paczek nie dotarła do Ciebie, powinieneś skontaktować się z przewoźnikiem.
  3. Jeżeli w trakcie odbioru towaru od kuriera zauważyłeś ewidentne ślady uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub ubytek nie przyjmuj takiej przesyłki i koniecznie w obecności kuriera spisz protokół reklamacyjny. Skontaktuj się również z nami i niezwłocznie poinformuj nas o zaistniałym fakcie zachowując terminy o których mowa powyżej, a my dołożymy wszelkich starań, żeby zaistniałą sytuację jak najszybciej rozwiązać.
  4. Jeżeli stwierdzisz uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, poinformuj nas o tym fakcie a my w ciągu 7 dniu umówimy kuriera na spisanie protokołu szkody.
  5. W sytuacji gdy stwierdzisz nieprawidłowe działanie materiału eksploatacyjnego, który nabyłeś w PRINT MASTER s.c. powinieneś uzupełnić protokół reklamacyjny wskazując w nim szczegóły nieprawidłowości pojawiających się podczas drukowania.
  6. Celem sprawniejszego załatwienia reklamacji prosimy o od drukowanie stanu konfiguracji urządzenia drukującego oraz próbkę nieprawidłowego wydruku. Następnie szczelnie zapakuj wadliwy towar wraz z dokumentami poświadczającymi zakup towaru w naszej firmie i wyślij na adres siedziby firmy podany powyżej. Nieprawidłowe zabezpieczenie towaru, które może mieć wpływ na wysypanie się z proszku z kasety, co będzie skutkowało dłuższym terminem rozpatrzenia reklamacji (ale zgodnym z przepisami prawa).
 • Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.